Gudinnans sång
 
Jag är kaos och förändring.
Jag är impulsen, inspirationen
och gärningen.
Jag är valet och vägen.
Jag är skapare, välgörare
och förgörare.
Jag är allomfattande
och innefattar allt.

Inom dig, finns jag.
Omkring dig, finns jag
Ovan dig och under dig,
finns jag.

Gudinna är jag,
och gudomlig är du.

 
Gudinna
 
http://www.disavi.se/